Правила

Правила та умови проведення конкурсу “Explore Canada”
 
Шкала балів за відео або фотоколаж    Шкала балів за мотиваційний лист  

1. Організатор та Виконавець конкурсу
1.1. Організатором і Виконавцем Розіграшу являється група компаній StudentlandTM (далі Організатор).
1.2. Для проведення Розіграшу та підведення підсумків Організатор створює Організаційний комітет (далі – Оргкомітет) не меншу, ніж з 3-х представників Організатора. Оргкомітет в своїх діях керується дійсним законодавством України та даними Правилами та несе відповідальність за їх дотримання.
1.3. Розіграш проводиться з метою реклами групи компаній StudentlandTM.
1.4. Строк дії конкурсу з 1 жовтня 2014 року по 15 березня 2015 року.
2. Учасники Розіграшу
2.1. Учасниками Розіграшу (далі – Учасники Розіграшу або Учасники) являються студенти ВНЗ і коледжів, а також учні 10-11 класів навчальних закладів, зареєстровані за місцем проживання на території України, за виключенням осіб, вказаних в п. 2.2. дійсних Правил.
2.2. Не визнаються Учасниками Розіграшу та не мають права приймати в ньому участь співробітники компанії - Організатора та їх родичі, члени сім’ї (дружини та чоловіки, діти, брати / сестри, батьки), а також особи, які не відповідають умовам або не виконують умови даних Правил.
3. Територія та строки проведення Розіграшу
3.1. Розіграш проводиться: 26 березня 2015 року (далі – Дата проведення Розіграшу) у відповідності до правил Розіграшу.
3.2. Дата проведення Розіграшу може бути змінена Організатором за його власним рішенням самостійно або у зв’язку із суттєвими змінами обставин, які не могли бути передбачені Організатором.
4. Умови участі в Розіграші
4.1. Право на участь у Розіграші отримує Учасник конкурсу “Explore Canada”:
4.1.1 Заповнив анкету Учасника на офіційному сайті конкурсу http://explore.educanada.com.ua/ з 1.10.2014 по 15.01.2015 ( далі – Дати проведення І етапу Конкурсу);
4.1.2.  Залишив свої контактні дані ( в т.ч. свою електронну адресу) на безоплатній основі;
4.1.3. Виконав усі умови та правила Розіграшу.
4.2. Участь у Розіграші можлива лише за умови чіткого виконання усіх вимог дійсних Правил.
5. Приз Розіграшу
5.1. Призовий фонд формується на розсуд Організатора.
5.2. Під призом мається на увазі його придбання за 1 гривню 20 копійок, в т.ч. ПДВ.
5.3. Призовий фонд Розіграшу складається із подарункових сертифікатів (до 10 шт.) на освітньо-туристичну подорож до однієї із провінцій Канади.
5.3.1. Переможець Розіграшу має право на отримання Призу - подарункового сертифікату із деталізацією, що покривається даним призом.
5.3.2. Приз (подарунковий сертифікат) не покриває наступні витрати: медичне страхування для виїжджаючих закордон, опікунство для неповнолітніх, авіапереліт, зустріч та проводи в аеропорту (деякі подарункові сертифікати включають дану послугу), консульський збір, візовий збір, будь-які інші додаткові витрати (переклад документів, фото, довідки тощо).
5.4. Організатор залишає за собою право зменшити кількість призів Розіграшу або додатково включити у Розіграш інші призи, які не передбачені дійсними Правилами.
5.5. Відповідальність Організатора стосовно видачі призів обмежена виключно вищезазначеною кількістю призів.
5.6. Заміна призів Розіграшу будь яким іншим благом не допускається.
5.7. Податкове стягування осіб, отримавши приз, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України. Організатор за власний рахунок здійснює податкове стягування осіб, отримавши приз, у відповідності до вимог чинного законодавства України.
6. Умови визначення переможців Розіграшу.
6.1. Визначення Учасників, які отримають право на отримання призу ( далі – “Переможці”), здійснюється у відповідності до дійсних Правил та із дотриманням наступної процедури:
6.1.1. Особа, яка заповнила анкету Учасника на офіційному сайті конкурсу http://explore.educanada.com.ua/  вважається Учасником Розіграшу та автоматично стає Учасником ІІ етапу конкурсу (далі – Учасник ІІ етапу) .
6.1.2. Творче завдання ІІ етапу конкурсу ( далі – Завдання) Учасник ІІ етапу виконує протягом 30 календарних днів з моменту заповнення анкети Учасника, проте не пізніше 15.01.2015.
6.1.3. Визначення Переможців ІІ етапу конкурсу (далі – Переможці ІІ етапу) відбувається за результатами загальної суми балів, отриманих за Завдання.
6.1.4 Критерії оцінювання Завдання та система балів оцінювання надана в Додатку 1.
6.1.5. Переможці ІІ етапу автоматично стають Учасниками ІІІ етапу конкурсу ( далі – Учасники ІІІ етапу) та сповіщаються про свої результати електронною поштою.
6.1.6. Визначення Переможців ІІІ етапу конкурсу відбувається за результатами співбесіди із представниками Оргкомітету Організатора.
6.1.7. Переможці ІІІ етапу конкурсу вважають Переможцями Розіграшу.
6.1.8. Організатор має право впровадити додатковий конкурс для певного Призу, якщо за рішенням Оргкомітету Організатора не було визначено Переможця ІІІ етапу конкурсу, який має право на отримання Призу із Призового фонду Розіграшу (див. 5.3).
6.2. Визначення Переможців Розіграшу, які отримали право на отримання призу Розіграшу, відбувається в офісі Організатора за участі представників Організатора.
6.3. Результати визначення Переможців Розіграшу, які отримали право на отримання призу, оформляються протоколом, який підписується представниками Організатора. За результатами засідання Оргкомітету складається протокол, який містить імена Переможців.
6.4. Результати Розіграшу (інформація про Переможців) буде розміщена на офіційному сайті конкурсу http://explore.educanada.com.ua/, якщо інше не буде визначено безпосередньо змінами, доповненнями до дійних Правил.
6.5. Приз вручається Переможцю, починаючи з 26 березня 2015 року.
7. Умови отримання призів Розіграшу
7.1. Умови отримання призу.
7.1.1. Учасник Розіграшу, який буде визнаний Переможцем Розіграшу, буде сповіщений про це листом по електронній пошті.
7.1.2. Дата отримання Призу Переможці Розіграшу узгоджується з ним по електронній пошті або іншим можливим способом ( в т.ч. засобами телефонного зв’язку). Місце отримання Призу – офіс групи компаній StudentlandTM з 26 березня 2015 року по 26 квітня 2015 року. Адреса: вул. Михайлівська, 15, м.Київ, 01001, Україна. Тел./факс: +38 (044) 230-83-73. Графік роботи: з 10.00 по 18.00 (пн. – пт.); з 11.00 по 15.00 (сб.); нд. – вихідний.  
7.1.3. Неможливість зв’язатися із Переможцем Розіграшу по електронній пошті або телефоном протягом 1 тижня з моменту закінчення Розіграшу, невиконання Переможцем Розіграшу умов цих Правил, не вимога Переможцем Розіграшу призу протягом 14 календарних днів після надання Переможцю Розіграшу інформації щодо бажаного способу доставки Призу, а також не надання Переможцем Розіграшу своїх, або своїх батьків, або офіційного опікуна паспортних даних та ідентифікаційного кода лишають такого Переможця права на отримання Призу.
7.1.4. Під правом на отримання призу мається на увазі придбання Переможцем Розіграшу права купівлі такого призу за 1 гривню 20 копійок, в т.ч. ПДВ, що підлягає оплаті на банківський рахунок Організатора через будь-яку банківську установу України.
7.1.5. Для отримання призу Переможцем Розіграшу необхідно надати Організатору:
7.1.5.1. паспортні дані (оригінал та копію паспорта);
7.1.5.2. копію квитанції за оплату Призу (реквізити для оплати надаються Організатором);
7.1.5.3. копію ідентифікаційного коду;
7.1.5.4. контактну інформацію про Переможця Розіграшу (адреса електронної пошти та/або телефон).
7.1.6. У тому випадку, якщо Переможець Розіграшу не надасть Організатору (або надасть Організатору не в повному об’ємі) документи та інформацію, вказані в п.7.1.5.1, 7.1.5.2., 7.1.5.3., Організатор залишає за собою право відмовити Переможцю Розіграшу у видачі даного Призу без  надання за таку відмову будь-яких компенсацій на користь Переможця Розіграшу.
7.2. Вартість переїзду та інших витрат, необхідних Переможцю Розіграшу для отримання Призу, оплачується Переможцем Розіграшу за власний рахунок.
7.3. Право власності на Приз переходить до Переможця Розіграшу з моменту отримання Призу Розіграшу. До цього моменту Приз являється власністю групи компаній StudentlandTM.
8. Переможець Розіграшу
8.1. Переможець Розіграшу має право використати приз (подарунковий сертифікат) виключно протягом строку, зазначеного в подарунковому сертифікаті.
8.1.1. У випадку, якщо Переможець Розіграшу за будь-яких причин, не залежних від Організатора ( в т.ч., якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша інформація про Переможця Розіграшу була змінена або вказана невірно та/або нерозбірливо, інше), не має можливості отримати приз, такий Переможець Розіграшу не має права на отримання будь-яких додаткових заохочень, компенсацій та/або інших виплат від Організатора.
8.1.2. Прийнявши участь у Розіграші, Учасники надають свою згоду на:
8.1.2.1. отримання Організатором особистої інформації , яка знаходиться в заповненій Учасником Анкеті Учасника та документах, копії яких надаються Учасниками згідно з дійсними Правилами;
8.1.2.2. використання такої інформації Організатором в цілях проведення Розіграшу відповідно до чинного законодавства України;
8.1.2.3. копії документів, надані Організатору, не підлягають поверненню Учасникам.
8.1.3. Переможець конкурсу зобов'язується дотримуватись правил міграційного законодавства Канади, та повернутись в Україну після завершення програми спонсора одразу ж або протягом 3 робочих днів.
9. Порядок і спосіб інформування про умови Розіграшу
9.1. Інформування щодо Правил та умов проведення Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення офіційних Правил та умов проведення Розіграшу на офіційному сайті конкурсу http://explore.educanada.com.ua/
9.2 Дані Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Розіграшу. Зміни та/або доповнення цих Правил та умов проведення Розіграшу можливі лише за утвердження їх Організатором та їх опублікування в тому ж порядку, який визначений для інформування щодо Правил проведення Розіграшу. Такі поправки вступають в дію з моменту їх розміщення на офіційному сайті конкурсу http://explore.educanada.com.ua/, якщо інше не буде спеціально визначено безумовно змінами/доповненнями до цих Правил.
10. Надання інформації
10.1. Для отримання Призу в рамках даного Розіграшу Учасник має надати Організатору інформацію ( в т.ч. особисті дані), визначену даними Правилами.
10.2. Дана інформація може бути змінена Учасником протягом всього строку проведення Розіграшу шляхом додаткового інформування Організатора.
10.3. Переможець Розіграшу підтверджує свою згоду на безоплатне використання Організатором (третьою особою) наданої ним інформації з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України ( в т.ч. шляхом передачі такої інформації третім особам), в тому числі, на безоплатне використання його ім’я, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, що включає право публікації ( в т.ч. його ім’я та фотографії) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відео матеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ у разі отримання Призу, а також для передачі інформації, повідомлень ( в т.ч. рекламного характеру) і т.д., без будь-яких обмежень по території, часу та способу такого використання. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 307, 308 Цивільного Кодексу України.
10.5. Організатор Розіграшу гарантує, що під час збору та наступного використання отриманої інформації він буде притримуватись всіх положень чинного законодавства України відносно недоторканності особистої інформації, захисту персональних даних. Надання інформації інших особам можливе лише на підставах та в порядку, визначеному чинним законодавством України.
11. Обмеження
11.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості призів, вказаних в дійсний Правилах.
11.2. Організатор не несе відповідальності за роботу інтернет провайдерів, операторів зв’язку, будь-які помилки поштових, кур’єрських та інших служб, в результаті яких поштові та електронні відправлення не дійшли або дійшли із запізненням, були втрачені або пошкоджені.
11.3. Організатор не несе відповідальності за неможливість відправки/надання призу Учасникам за будь-яких причин, незалежних від Організатора, в т.ч. у випадку, якщо контактна адреса, ім’я, по батькові та/або прізвище, номер телефону або будь-який інший спосіб зв’язку із Учасником були вказані невірно та/або нерозбірливо, або змінені. При цьому такий Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
11.4. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданого Призу Переможцем Розіграшу після його отримання, та за неможливість Переможцем Розіграшу використати даний Приз за будь-яких причин. Відповідальність за якість призу та його гарантійне обслуговування (в тому випадку, якщо воно передбачене) несе виробник – освітній заклад або провайдер культурно-туристичних послуг в Канаді.
11.5. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації в анкетах Учасника.
11.6. У випадку виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення даних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих дійсними Правилами, остаточне рішення приймається Організатором згідно вимог чинного законодавства України. Рішення Організатора являється остаточним та оскарженню не підлягає. Результаті Розіграшу являються остаточними та не підлягають перегляду.
11.7. Учасник Розіграшу не має права передати/уступити своє право на отримання Призу третій особі.
12. Додаткові умови Розіграшу
12.1. Організатор забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Розіграшу.
12.2.Приймаючи участь у Розіграші, Учасник підтверджує факт ознайомлення із даними Правилами Розіграшу та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від відповідного виконання цих Правил ( в т.ч. умов, порядку та строків проведення Розіграшу та/або отримання Призу і т.д.) вважається відмовою від участі в Розіграші та отриманні Призу. В такому випадку даний Учасник не має права на отримання від Організатора будь-якої компенсації.
12.3. Організатор залишає за собою право у будь-який момент зупинити Розіграш, навіть якщо така зупинка станеться до його закінчення. В такому випадку Переможець Розіграшу не буде визначений. Інформація про зупинку Розіграшу буде розміщені на офіційному сайті конкурсу http://explore.educanada.com.ua/, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненими до даних Правил.  

Додаток 1

Критерії оцінювання робіт ІІ туру

Оцінювання Завдань Учасників II туру проводиться за 100 бальною шкалою:
- 90 балів – відео або фотоколаж
- 10 балів – мотиваційний лист

Шкала балів за відео або фотоколаж

 

Бали

Критерії: кількість лайків

 

20 балів
(Інтернет голосування)

Перерахунок кількості лайків у бальну шкалу відбувається шляхом пропорції, де максимальна кількість лайків дорівнює 20 балів.
Схема:
максимальне число лайків = 20 балів
число лайків роботи учасника = Х балів

                         
70 балів (експерти)

1 – 20

  • Дотримані  вимоги до завантаження роботи


21 – 40 

  • Дотримані  вимоги до завантаження роботи
  • Прослідковується єдина комунікаційна думка, заклик 

 

41 – 70

 

  • Дотримані  вимоги до завантаження роботи
  • Прослідковується єдина комунікаційна думка, заклик
  • Робота відзначається унікальністю ідеї та креативністю подачі 

Сума: 90 балів

Захист від учасників ІІ туру проекту, що використовують механіки накручування кількості лайків (боти) буде здійснюватись в обов’язковому порядку шляхом відстеження добової динаміки лайків за роботу учасників, автентичності акаунтів учасників та їх активності в в соціальній мережі ВКонтакте.


Шкала балів за мотиваційний лист

Бали

Критерії

1   – 5

  • Лист написаний без граматичних та орфографічних помилок, тема листа зазначена

6 – 10

 

 

  • Лист написаний без граматичних та орфографічних помилок, тема листа зазначена, думки висловлені чітко та аргументовано, робота відзначається багатством словника, відчувається мотиваційний поштовх

Сума: 10 балів

Оцінювання мотиваційного листа виконується виключно експертами компанії STUDENTLANDтм

 
© 2001-2021 - ExploreCanada
Використання будь-яких матеріалів, розміщенних на сайті, дозволяється при умові посилання на сайт Explore.educanada.com.ua. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – необхідним є обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщенним незалежно від повного або часткового використання матеріалів.
Powered by KREDISOFT
закрыти